۱: قطر الکترود مصرفی را به اینچ تبدیل میکنیم ۳.۲۵ mm= ۰.۱۲۸ inch ۲: مقدار حاصله را در ۳^۱۰ (۱۰ به توان ۳) ضرب میکنیم ۰.۱۲۸ ×۱۰۰۰ = ۱۲۸ Amp نکته: در Position های عمودی و سربالا این مقدار حدودا ۱۰ الی ۲۰ درصد افت میتواند ‌داشته باشد. البته این نوع محاسبه برای زمانی است که شما ...