۱: قطر الکترود مصرفی را به اینچ تبدیل میکنیم

۳.۲۵ mm= ۰.۱۲۸ inch

۲: مقدار حاصله را در ۳^۱۰ (۱۰ به توان ۳) ضرب میکنیم

۰.۱۲۸ ×۱۰۰۰ = ۱۲۸ Amp

نکته: در Position  های عمودی و سربالا این مقدار حدودا ۱۰ الی ۲۰ درصد افت میتواند ‌داشته باشد.

البته این نوع محاسبه برای زمانی است که شما در زمان بازرسی از روند جوشکاری در سایت بخواهید یک محدوده ای را در ذهن خود محاسبه نمائید و از سالم بودن دیجیتال رکتیفایر جوشکاری اطمینان کسب نمایید.